Södra lanserar mekaniskt skydd för täckrotsplantor

Södra har nu börjat sälja täckrotsplantor av gran behandlade med ett mekaniskt skydd mot snytbagge till sina FSC-certifierade medlemmar, för leverans våren 2013. Det innebär att Södra Skogsplantor är den första plantleverantören i landet som erbjuder sina kunder giftfritt plantskydd för alla planttyper av gran.

        Det är roligt att vi redan nu kan erbjuda våra medlemmar täckrotsplantor med ett mekaniskt skydd som vi själva har utvecklat. Det är ett viktigt steg mot framtida goda föryngringar utan kemikalier, säger Torbjörn Andersson, vd för Södra Skogsplantor.

Södras nya mekaniska plantskydd för täckrotsplantor är ett egenutvecklat beläggningsskydd. Skyddet är testat med gott resultat både i offentliga försök vid SLU:s försökspark i Asa och i Södras egna försök.

Som ett första led i övergången till mekaniska plantskydd tog Södra under vintern 2012 tillsammans med Ramlösa Plantskola och Sundins Skogsplantor i bruk en ny anläggning för applicering av ett mekaniskt vaxskydd på barrotsplantor och PluggPlusEtt-plantor. Södra har under våren levererat 1 miljon vaxbehandlade barrots- och PluggPlusEtt-plantor till sina FSC-certifierade medlemmar.

        Vi har haft framgång med våra vaxade plantor. Det har varit grunden till att vi har klarat av att öka andelen plantor behandlade med mekaniskt skydd enligt kraven från FSC, säger Andreas Alvehus, projektledare för Södras projekt Mekaniskt plantskydd.

Södras egna skydd kommer att erbjudas för en begränsad volym täckrotsplantor. Barrotsplantor och PluggPlusEtt-plantor kan även fortsättningsvis beställas med mekaniskt vaxskydd.

För mer information, kontakta gärna:
Torbjörn Andersson, vd Södra Skogsplantor, tfn 0346-714 331
Andreas Alvehus, projektledare för Projekt Mekaniskt plantskydd, tfn 0346-296 05

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar