Södra marknadsanpassar virkespriserna

Report this content

Södra justerar priset för grantimmer och massaved.

Utbudet av grantimmer i Sverige och övriga Europa är högt.  Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket påverkar färdigvarumarknaderna och marknadspriset på grantimmer sjunker generellt. Konjunkturavmattningen minskar efterfrågan på avsalumassa och sänker prisbilden. Högt utbud och minskad efterfrågan får till följd att marknadspriset på barrmassaved sjunker. Även marknadspriset på bränsleved är vikande.

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt och skapar osäkerhet på marknaden säger Olof Hansson, Affärsområdeschef, Södra Skog.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 9 september 2019:

  • -30 kr/m³fub för grantimmer
  • -20 kr/m³fub för barrmassaved
  • -20 kr/m³fub för bränsleved

För mer information, vänligen kontakta: 
Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog,
Telefon: 0470-857 67
E-post: olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media