Södra marknadsanpassar virkespriserna

Report this content

Södra justerar priset för massaved.

Utbudet av massaved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat ett högt lager av fiber vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt samt ett onormalt högt massavedsutfall i avverkningarna till följd av granbarkborren.

Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket tillsammans med ett högt utbud får till följd att marknadspriset på massaved sjunker. 

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt, säger Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog.


Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 18 december 2019:

  • Barr- och lövmassaved sänks med 20 kr/m³fub
  • Specialsortimentet 1600 sänks med 20 kr/m³fub (såväl sågbar- som massavedsandel

Prisjusteringen omfattar samtliga barr- och lövmassavedssortiment, något varierande för olika sortiment och kvalitetsklasser. Utskottspriset är oförändrat.
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog,
Telefon: 0470-857 67
E-post: olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media