Södra marknadsanpassar virkespriserna

Södra justerar priset för massaved, bränsleved och klensortiment.

Utbudet av massaved och bränsleved i Sverige och övriga Europa är högt vilket skapat stora lager av fiberråvara och bränsleved vid såväl industri som terminal. Utbudet är drivet av en hög avverkningstakt och förskjutningar i sortimentsutfallet till följd av granbarkborreangrepp.

Den globala konjunkturen visar fortsatta tecken på avmattning vilket tillsammans med ett högt utbud får till följd att marknadspriset på massaved och bränsleved sjunker.

– Anpassningen av virkespriserna ska ses mot en bakgrund av såväl högt utbud som omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan negativt säger Olof Hansson, Affärsområdeschef Södra Skog.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 17 juli 2020:

  • Barr- och lövmassaved sänks med 25 kr/m³fub
  • Specialsortimentet 1600 sänks med 25 kr/m³fub (såväl sågbar- som massavedsandel)
  • Bränsleved sänks med 40 kr/m³fub för barr och 30 kr/m³fub för löv (hårda trädslag)
  • Kubb och klentimmer sänks med 25 kr/m³fub
 

För mer information, vänligen kontakta: 

Olof Hansson, affärsområdeschef, Södra Skog,
Telefon: 0470-857 67
E-post: olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com


Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media