Södra och Statkraft inleder samarbete om biodrivmedel

Statkraft och Södra har tecknat en avsiktsförklaring om att skapa ett bolag med målet att etablera en framtida produktion av biodrivmedel baserad på skogsråvara. Avtalet innebär att Statkraft kommer att köpa bolaget Södra Cell Tofte AS som äger industriområdet för den tidigare massafabriken i Tofte i Hurum.

Biodrivmedel är ett viktigt bidrag till att uppnå nationella och internationella mål om minskade klimatutsläpp från transportsektorn. Det förväntas att myndigheterna kommer att stimulera ökad inblandning av hållbart biodrivmedel i oljebaserat bränsle.

– Statkraft ser biodrivmedel som ett intressant område inom förnybar energi. Jag tror att samarbetet med Södra blir en bra grund för utveckling av projektet, säger Christian Rynning-Tønnesen, koncernchef på Statkraft.

– Södra följer med stort intresse teknikutvecklingen och de affärsmöjligheter som ligger i utnyttjande av skogsråvara för industriell produktion av klimatneutralt bränsle. Vi har också god erfarenhet av tidigare samarbete med Statkraft och ser fram emot att förena de två bolagens kompetens och erfarenhet i detta projekt, säger Södras koncernchef Lars Idermark.

Infrastrukturen finns redan
Avsiktsförklaringen innebär att Statkraft övertar alla aktier i Södra Cell Tofte AS och att Södra och Statkraft bildar ett nytt biodrivmedelsföretag som ägs till 49 procent av Södra och 51 procent av Statkraft. Industriområdet i Tofte ligger bra till för en framtida satsning på biodrivmedel. Där finns redan en etablerad infrastruktur för hantering av stora mängder trävirke, och industriområdet ligger centralt på Östlandet med en bra djupvattenkaj.

Statkraft är Europas största producent av förnybar energi och det ledande kraftbolaget i Norge. Koncernen äger, producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme. Statkraft är en stor aktör inom europeisk krafthandel och har 3700 medarbetare i över 20 länder.

Södra är en koncern med en omfattande skogslig verksamhet som är en ledande producent av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Koncernen som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

För mer information kontakta:

Presstalesman hos Statkraft, Knut Fjerdingstad, tfn: +47 901 863 10.
e-post: knut.fjerdingstad@statkraft.com

Vd för Södra Cell Tofte AS Christen Grønvold-Hansen,
tel.
+46 706 463 337. E-post: christen.gronvold-hansen@sodra.com

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar