Södra ökar produktionen av korslimmat trä och nyanställer i Värö

Report this content

Södra utökar med ytterligare ett skift i fabriken för korslimmat trä i Värö och dubblar kapaciteten.
– Vi körde igång fabriken för två månader sedan och antalet förfrågningar ökar hela tiden. Branschen har insett att stomsystem av trä innebär både hållbart och effektivt byggande, säger Urban Blomster, marknadsutvecklingsansvarig för byggsystem
.

Från den 18 november går Södras anläggning för korslimmat trä upp i tvåskift och fyra nya medarbetare anställs, kapaciteten fördubblas därmed till 10 000 kubikmeter.

Utvecklingen av korslimmat trä (KL-trä) som konstruktionsbärande byggelement är på väg att förändra byggmarknaden. Industriella träbyggandet möjliggör effektivare montage på byggplatsen samt att klimatpåverkan kan halveras genom att bygga flervåningshus i trä i stället för andra material. Ytterligare en fördel är att trä upplevs som ett bättre inomhusklimat för de boende.

– Drivkrafterna i samhället är starka för att minska utsläppen av växthusgaser och intresset för ett hållbart byggande ökar på marknaden. Vi skapar nu en möjlighet att göra ett klimatval på marknaden, vilket ligger i tiden, säger Urban Blomster.

Ökningen av produktionen genomförs på en byggmarknad där det kommit flera rapporter om ett inbromsat byggande den senaste tiden. Hos Södra pekar utvecklingen i motsatt riktning.

– Efterfrågan på stomsystem i trä för stora byggprojekt ökar och därför väljer vi att öka produktionstakten. Vi erbjuder byggsystem, produkter som bygg- och fästelement, men även nya digitala tjänster för att förenkla och få bättre kontroll i byggprocessen, säger Urban Blomster.

För att möta efterfrågan utreder Södra även en andra fabrik för korslimmat trä vid kombinatet i Värö.

För mer information, vänligen kontakta:
Urban Blomster, marknadsutvecklingsansvarig för byggsystem
Telefon: 0340 633 732
E-post: urban.blomster@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com
 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media