Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget.

Tidigare i år beslutade Södras styrelse att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas.

– Det här är ytterligare en investering som stärker vår marknadsposition och konkurrenskraft inom avsalumassa. Utbyggnaden av vår massaproduktion är en viktig del i vår koncernstrategi och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, säger Lars Idermark.

Den befintliga anläggningen i Mörrum producerar i dag totalt 380 000 ton per år. Investeringen beräknas öka produktionen till cirka 425 000 ton per år.

Investeringen omfattar ny flisfabrik med två separata renserilinjer, en för barrflis- och en för lövflisproduktion samt ombyggnad av barrmassalinjen där befintlig tvätt ersätts.
Genomförande av projektet planeras till 2014-15 och beräknas bli taget i drift december 2015 respektive mars 2016. Södra Cell Mörrum har idag en massa av hög kvalitet och är det enda av Södras bruk som producerar textilmassa, som är en snabbt växande produkt.

Affärsområdet Södra Cell är en av de största aktörerna i världen inom barrmassa och driver tre massabruk i Sverige: Mörrum, Mönsterås och Värö.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell Mörrum
tfn: 0454-555 50

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra
tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar