Södra säljer massabruket i Follafoss

Mayr Melnhof Karton köper samtliga aktier i Södra Cell Folla AS och därmed Södras massabruk i Follafoss i Norge.

Södra Cell beslutade 2012 att avveckla sitt ägande i fabriken i Follafoss. Produktionen vid bruket upphörde i månadsskiftet oktober-november 2012. Diskussioner om en försäljning av bruket inleddes strax före jul och nu har en överenskommelse nåtts med Mayr Melnhof Karton.

Södras massabruk i Follafoss tillverkar CTMP-massa (kemisk termomekanisk pappersmassa) och har en kapacitet på drygt 100 000 ton om året.

Mayr Melnhof-koncernen, med huvudkontor i Wien, är världsledande inom bestruken, återvunnen kartong och Europas ledande tillverkare av kartongförpackningar. Koncernens verksamhet är koncentrerad till kärnområdena MM-Karton och MM-Packaging.

För mer information kontakta gärna:
Gunilla Saltin, vd Södra Cell, tfn 0470-855 91
Magnus Berg, informationsdirektör Södra, tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar