Södra säljer massabruket i Follafoss

Mayr Melnhof Karton köper samtliga aktier i Södra Cell Folla AS och därmed Södras massabruk i Follafoss i Norge.

Södra Cell beslutade 2012 att avveckla sitt ägande i fabriken i Follafoss. Produktionen vid bruket upphörde i månadsskiftet oktober-november 2012. Diskussioner om en försäljning av bruket inleddes strax före jul och nu har en överenskommelse nåtts med Mayr Melnhof Karton.

Södras massabruk i Follafoss tillverkar CTMP-massa (kemisk termomekanisk pappersmassa) och har en kapacitet på drygt 100 000 ton om året.

Mayr Melnhof-koncernen, med huvudkontor i Wien, är världsledande inom bestruken, återvunnen kartong och Europas ledande tillverkare av kartongförpackningar. Koncernens verksamhet är koncentrerad till kärnområdena MM-Karton och MM-Packaging.

För mer information kontakta gärna:
Gunilla Saltin, vd Södra Cell, tfn 0470-855 91
Magnus Berg, informationsdirektör Södra, tfn 070-52 894 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar