Södra säljer Södra Wood Grimslöv till Sörnsen Holzleisten

Södra säljer Södra Wood Grimslöv till det tyska företaget Sörnsen Holzleisten. MBL-förhandlingar inleds angående övergång av verksamhet. Övertagandet beräknas att ske den 1 januari.

Södra Wood Grimslöv producerar lister i ädelträ samt speciallister till industrikunder och har 31 medarbetare. Huvudmarknader är den svenska och norska bygghandeln.

- Grimslöv är en mindre verksamhet med nischade specialprodukter. Vi anser att Grimslöv utvecklas bättre av Sörnsen som har likartat koncept. Sörnsen är underleverantör av lister till Södra idag och det kommer de fortsatt att vara, säger Jörgen Lindquist, affärsområdeschef på Södra Wood.

Köpare är Sörnsen Holzleisten, grundat 1945 och har flera enheter i norra Tyskland och i Estland. Företaget producerar ett brett utbud av lister, standardssortimentet innehåller över 3 000 artiklar, med olika träslag och levererar till länder i hela världen. Företaget omsätter 50 miljoner euro och har 300 anställda.

– Vi vill etablera en verksamhet i Sverige för att komma närmare den nordiska marknaden. Grimslöv är en välorganiserad produktionsanläggning. Med motiverade och kompetenta medarbetar kan vi producera högkvalitativa lister för den nordiska marknaden. Det stärker även vår affärsrelation med Södra generellt, säger Robert Sörnsen, vd för Sörnsen Holzleisten.

Södra genomför strukturella förändringar inom sågverks- och interiörverksamheten för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Flera strukturförändringar har gjorts på sågverkssidan och på interiörsidan såldes Södra Wood Rottne till Ess-Enn Timber före sommaren. I oktober såldes Nordingrå Trä AB till Pro Unica AB och Södra Wood Föllinge till Rikard Eriksson.

För kommentarer:
Peter Karlsson, Tillförordnad ekonomi- och finansdirektör,
Tel: 0470 – 890 28  

Södras presstjänst
Tel: 0470 - 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media