Södra satsar ytterligare på forskning och utveckling

Södras föreningsstyrelse har beslutat att tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige.

– Den långsiktiga forskningen för den skogliga verksamheten kräver framtidstro och stabil finansiering. Utan forskning och utveckling stryps Södras möjligheter att utveckla ett hållbart och lönsamt skogsbruk och skogsindustri. Med denna satsning visar Södra tro på FoU och dess framtida möjligheter, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning har som uppgift att främja FoU som har betydelse för skoglig och skogsindustriell verksamhet i Södra Sverige. Stiftelsen bildades av Södra 1995 då 100 MSEK avsattes till forskningsprojekt med skogen som gemensam nämnare. Södra har gjort ytterligare två avsättningar med 50 MSEK vardera varav den senaste 2006. Under perioden 2004-2013 har stiftelsen beviljat projektansökningar på drygt 120 MSEK.

En utvärdering som gjordes 2014 av stiftelsens verksamhet visar på en mycket väl fungerande verksamhet, med många lyckade projekt, att flera stora forskningssatsningar med stark finansering har grundlagts och att forskningen bidragit till att flera patent beviljats.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Göran Örlander, skogschef Södra
Tfn: 0470-893 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra
Tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media