Södra sluter kretsloppet med återföring av näring till skogen

Södra har tagit fram en bioaska som består av näringsämnen från skogsråvara och som framställs i egen industri. Materialet ska användas som näringsåterföring till skogen för att sluta kretsloppet och säkerställa den långsiktiga produktionsförmågan.

Vid uttag av råvara ur skogen följer näringsämnen med. Vanligtvis sker detta i begränsad utsträckning eftersom näringen till största delen finns i grenarna och barren som lämnas kvar på marken. Vid avverkning med uttag av gre­nar och toppar, grot, som används för framställning av bioenergi, följer det däremot med mera näring. Södra arbetar därför med att utveckla en tjänst för att återföra nä­ring i form av bioaska vid uttag av grot.

– Vi ser inte några tecken på näringsutarmning idag, men vi måste agera långsiktigt och det innebär att säkra upp bland annat näringsåterföring även för lång tid framåt, säger Hedvig Johansson, projektledare. – Forskning pekar på att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter sprid­ningen. På bördiga marker kan detta ge ett tillskott på 15 m3sk per hektar.

Vid massabruket i Mönsterås har Södra tagit fram en egen askblandning som är sprid­ningsbar och godkänd av Skogs­styrelsen att återföra som näring till skogen. Bioaskan framställs genom att askan från barkpannan i massabruket blandas med näringsämnen som har lösts ut från vedråvaran i kokeriet. Södras bioaska innehåller närings­ämnen som magnesium och kalium, men även en hög andel kalcium som bidrar till en lägre försurningsgrad i skogen.

Hittills har Södra spridit den nyutvecklade bioaskan på 600 hektar medlemsmark i östra Småland med positivt resultat. Försöket skalas nu upp och fram till och med hösten 2017 kommer bioaskan att spridas på omkring 1 200 hektar.  

Enligt Hedvig Johansson har Södra alla förutsättningar för att snart ha en väl fungerande och kost­nadseffektiv tjänst för näringsåterföring.

– Vi har hela kedjan – från skogen, till industrin och tillbaka till skogen igen. Vi har en ren och fin produk­tion. Det är verkligen ett skogligt kretslopp. Utmaningen nu är att skala upp det här för alla våra skogsägare, säger Hedvig Johansson.

 

För frågor, kontakta:

Hedvig Johansson, projektledare Södra Skog,
Tel: 070-697 58 88

Göran Örlander, skogsstrateg Södra,
Tel: 070-590 94 83

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Forskning pekar på att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter sprid­ningen.
Hedvig Johansson, Projektledare