Södra stämmer staten

Södra bistår två markägare med en stämningsansökan riktad mot staten. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen stoppat en avverkning på deras skogsfastighet utanför Åseda i Uppvidinge kommun, utan kompensation.  

– Nu är det upp till bevis om rätt till ersättning gäller för markägare som får begränsade möjligheter eller förbud att bruka sin skog. Vår tolkning, bland annat utifrån vad som uttryckts i rättspraxis, är att ersättningsrätt klart och tydligt föreligger, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra.

Det var under hösten 2018 som Skogsstyrelsen hindrade en planerad avverkning på skogsfastigheten, på grund av att man hittat orkidén knärot i området.

– Om marken i praktiken görs obrukbar är det utifrån det egendomsskydd som grundlagen och Europakonventionen stadgar självklart att ägarna bör ersättas, säger Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog.

Avverkningsförbudet omfattar cirka två hektar och innebär att markägarna hindras att bedriva skogsbruk på delar av sin fastighet. Därmed går de miste om virkesintäkter. I ansökan om stämning likställs förbudet med om det inrättats ett biotopskydd eller naturreservat. Med de regler som gäller vid all framtidsupplåtelse bedöms marknadsvärdet vid en försäljning uppgå till 539 000 kronor. Det är också den summan markägaren yrkar på att få i ersättning av staten.

– Vi kan inte vänta på att politiska utfästelser om att artskyddsförordningen ska ses över realiseras. Det finns uppenbarligen inget annat sätt att ta sig förbi de ständiga förseningarna och bortförklaringarna än att stämma staten på ersättning, säger Tomas Rahm.

För mer information, vänligen kontakta:
Tomas Rahm, miljöchef, Södra Skog
Telefon: 0470-893 33
E-post: tomas.rahm@sodra.com

Södras presstjänst
Telefon: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media