Södra stärker erbjudandet på barrmassaved och klensortiment

Efterfrågan på barrmassaved är hög. De strategiska satsningarna som gjorts vid Södras bruk har nu resulterat i en ökad fiberförbrukning. Södra stärker därför erbjudandet på barrmassaved till 320 kr/mfub. Dessutom höjs priset på klentimmer- och kubbsortimenten av barr med 25 kr/mfub.

– Det är glädjande för skogsägarna att efterfrågan är god på såväl sågtimmer som massaved av barr och löv. Prishöjningarna gör att förutsättningarna nu är mycket goda för en ökad gallringsaktivitet i medlemmarnas skogar, säger Olof Hansson tf affärsområdeschef Södra Skog.

Marknaden för sågade trävaror är fortsatt god och därmed efterfrågan på tall- och grantimmer. Södra väljer därför att införliva den befintliga kontrakteringspremien på 25 kr/mᶾfub till grundpriset.

De nya priserna gäller för kontrakt tecknade från och med den 23 oktober.

För frågor, vänligen kontakta:
Olof Hansson, tf affärsområdeschef Södra Skog,
Tel: 073 071 18 33
E-post: olof.hansson@sodra.com

Södras presstjänst
Tel: 0470 - 890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media