Södra stärker erbjudandet på massaved och talltimmer

Report this content

Södra höjer inköpspriset för massaved och talltimmer. Efterfrågan på både barr- och lövmassaved är hög samtidigt som även marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara stark. För att säkerställa ett fortsatt högt utbud höjer därför Södra inköpspriset på talltimmer med 30 kr/kubikmeter fast mått under bark (mᶾfub) och inför en kontrakteringspremie på 25 kr/mᶾfub för barr- och lövmassaved. Prisförändringarna gäller från och med den 1 februari 2018.

- De senaste årens strategiska satsningar som gjorts vid Södras massabruk innebär att förbrukningen av barrmassaved och efterfrågan av barrmassa stadigt ökar. Detta marknadsläge ger goda förutsättningar för ökad gallringsaktivitet som på lång sikt stärker både värdet och kvaliteten ytterligare på svensk skog, säger Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog.

För frågor, vänligen kontakta:
Olof Hansson, affärsområdeschef Södra Skog,
Tel: 0470-857 67

Sofia Petersson, virkeschef Södra Skog,
Tel: 0470-859 86

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media