Södra stärker timmererbjudandet

Södra höjer priset på normaltimmer av tall och gran med 20 kr per kubikmeter fast under bark (m³fub). Samtidigt införs en tillfällig kontrakteringspremie på 20kr/ m³fub för att stimulera till en tidig kontraktering.

- Produktionen av sågade trävaror är hög i Sydsverige vilket driver efterfrågan på timmer. Vi vill fortsätta att upprätthålla en hög kontraktering för att möta den höga produktionen vid våra sågverk, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog.

Samtidigt är det en skör balans mellan utbud och efterfrågan på färdigvarumarknaden. Efter en bra inledning av året har trävarumarknaden mattats av något.

- Södras sågverk går bra och vi kommer fortsätta att producera i en hög takt. Vi ser dock en prispress på sågade trävaror på några marknader och osäkerheten inför hösten består, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef Södra Wood.

Prisförändringarna gäller från den 25 maj 2015.

För frågor, vänligen kontakta:
Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog
Tfn: 0499-159 81
Olof Hansson, virkeschef Södra skog
Tfn: 0470-857 67

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media