• news.cision.com/
  • Södra/
  • Södra storsatsar på forskning om lövträ – delar ut miljoner till nya projekt

Södra storsatsar på forskning om lövträ – delar ut miljoner till nya projekt

Report this content

Det våras för lövträden i södra Sverige. Därför delar Södras forskningsstiftelse ut 5,9 miljoner kronor för att utveckla användningen av lövträ och öka det ekonomiska värdet vid lövträdsodling.

Fyra olika forskningsprojekt får dela på de 5,9 miljoner kronorna från Södras forskningsstiftelse. Alla projekt ingår i en speciell satsning som syftar till att möjliggöra ökad användning av lövträ, bland annat inom byggprodukter.

– I dag kommer en mindre del av skogsägarnas inkomster från försäljning av lövvirke. Vi ser framöver ökade virkesvolymer av lövträdslag i södra Sverige. Då behövs nya högvärdiga produkter och användningsområden för att öka betalningskraften för dessa trädslag, vilket de beviljade projekten kommer att bidra till, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse. 

Lövträbyggnation i centrum
Projektet ”Ökat förädlingsvärde för svenskt lövträ – från skog till byggprodukter” har beviljats tre miljoner kronor. Det kommer att studera förutsättningarna för en ökad användning av svenskt lövträ, särskilt björk, vid konstruktioner. Även byggprodukters utformning och möjligheterna för en utvecklad lövträindustri kommer att studeras. Projektet drivs av Skogforsk under kommande tre år i samarbete med Lunds tekniska högskola och Aalto universitetet i Finland.

Projektet ”Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner” tar också avstamp i byggnationen. Det har beviljats 1,9 miljoner kronor och fokuserar på att möjliggöra ökad användning av lövträ – som björk och bok – i avancerade byggprodukter. Projektet ska utföras av Linnéuniversitetet i samarbete med tyska forskare under tre år och kommer bland annat studera materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä.

”Innovation centralt för framtidens bioekonomi”
Södras forskningsstiftelse har delat ut drygt 250 miljoner till 200 olika forskningsprojekt sedan starten 1995. Tack vare detta har framsteg gjorts på en rad olika områden inom biobaserade ekonomin. Bland annat genom nya möjligheter för fossilfria produkter.

– I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar. Det stärker skogsgårdens lönsamhet och fasar samtidigt ut de fossila materialen i samhället. Innovation är centralt i detta och Södra jobbar dedikerat med att utveckla möjligheterna med skogsråvaran, däribland genom forskningsstiftelsen, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag.

För frågor, vänligen kontakta:
Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com  

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar.
Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.