Södra Timber ökar produktionstakten i höst

Södra Timber beslutade i maj om ett flertal investeringar för att öka vidareförädlingsgraden vid några av sina sågverk. De möjliggör en mer rationell produktion och ökad intjäningsförmåga från och med i höst.

I våras togs beslut om ett flertal investeringar som berör sågverken i Mönsterås, Torsås, Långasjö och Kinda. Bland annat rör det sig om en automatsortering i justerverk och hyvleri i Mönsterås samt en ny bandsåg i Torsås. Investeringarna tas i bruk under september - oktober 2012.

- Satsningarna innebär att sågverken kan vidareförädla en större andel av sin produktion på ett rationellt sätt och att intjäningsförmågan därmed ökar. Vi får tack vare detta möjlighet att till exempel öka volymerna mot bygghandeln, säger Håkan Svensson tf vd Södra Timber.

- Bygghandeln och gör-det-själv-sektorn i Skandinavien ser vi som ett mycket intressant marknadssegment, som vi vill utveckla i framtiden.

På sågverket i Kinda byggs under hösten ett plocklager upp, som blir en viktig del i att serva bygghandeln i östra delen av Götaland och Mälardalen. Vid Kindasågen görs också en förändring i träslagsfördelningen. Produktionen läggs om så att sågverket går från att enbart såga tall till att åter bli ett blandsågverk med både tall och gran. Förändringen sker från och med oktober månad.

Höstens satsning på ökade volymer av vidareförädlade produkter är ett steg i arbetet med att ytterligare öka den totala produktionen av trävaror under 2013.

-I fjol landade vi på knappt 1,5 miljoner kubikmeter sågad vara. Volymen 2012 blir med all sannolikhet lägre, men vi räknar med att den 2013 klart överstiger fjolårets. Med en högre grad av vidareförädling ser vi intressanta möjligheter på både nya och existerande marknader.

Värösågen körs för närvarande i tvåskift och fokus i höst är att stabilisera volymen på en hög nivå innan treskift startas upp under 2013.

-Planen är att öka torkkapaciteten och trimma efterbehandlingen. När detta är klart under våren nästa år räknar jag med att vi kör sågverket hela nästa sommar utan semesterstopp och går upp i treskift i augusti, säger Håkan Svensson.

Utöver volymökningen vid Södra Timber i Värö, kommer sågverket i Mönsterås att öka sin skiftgång från november i år, tack vare en förväntad ökning av exportaffärerna.

- Vi ser dessvärre ingen ljusning i marknaden när det gäller priserna, men däremot ser det bättre ut när det gäller våra volymer. Med höstens investeringar och den nya gemensamma marknadsorganisationen för Södra Timber och Södra Interiör, som infördes för ett par månader sedan, ser vi goda möjligheter till att öka våra leveranser, avslutar Håkan Svensson.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Håkan Svensson, tf vd Södra Timber, tfn 0457-316 00
Magnus Berg, informationsdirektör, tfn 070-52 89 483

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar