Södra utvecklar hanteringen av skogsbränsle

Södra utvecklar och effektiviserar skogsbränslehanteringen och går över till mer skonsamma metoder för att minska risken för markskador. Som ett led i detta görs en omfattande upphandling av entreprenörer för att hantera skogsbränsle.

Upphandlingen av entreprenörer för att hantera skogsbränsle omfattar hela kedjan från arbetet i skogen till transport till värmeverk. Södra har hittills tecknat ett antal större avtal med entreprenörer runt om i södra Sverige: EMJA AB, Verest AB, Sune Carlssons Åkeri AB, JDZ maskin och transport och Bröderna Johansson maskintjänst AB.

Upphandlingen av resurser går nu vidare och beräknas vara klar senare i vår.

Södra har under lång tid satsat på förnyelsebara bränslen från skogen i form av GROT, grenar och toppar, som faller ut vid skogsavverkningar. Dessa säljs sedan till värmeverk runt om i södra Sverige för produktion av värme.

        Vår verksamhet med skogsbränsle ger årligen cirka 1,5 TWh och den energin motsvarar det totala, årliga energibehovet för 75 000 villor. Vi vill nu utveckla och effektivisera den här hanteringen, vilket bland annat innebär en övergång till mer skonsamma metoder i skogen för att minska risken för markskador. Vi kommer att köra ut GROT till bilväg och flisa där i större utsträckning, i stället för att flisa på hygget. Upphandlingen av skogsbränsleresurser är ett viktigt led i detta arbete, säger Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog
Tfn: 0499-159 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera