Södra väljer Doosan Skoda som leverantör av turbin till Värö

Södra Cell har valt Doosan Skoda Power för leverans av turbin till utbyggnaden av massafabriken i Värö.

Doosan Skoda Power har fått i uppdrag att leverera en komplett turbininstallation bestående av turbin, generator och övrig utrustning. Turbinen är en kondensturbin på 60 MW och är viktig del i Södras expansion av massabruket i Värö. Den nya turbinen säkerställer den utbyggda fabrikens elgenerering, elöverskottet kommer att levereras ut på nätet. Det betyder för Södras del möjlighet till ökade leveranser av ”grön el” vilket ersätter fossila bränslen i samhället.

"I valet av leverantör till vår nya turbin valde vi Doosan Skoda för att vi fått ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har dessutom varit väldigt nöjda med den turbin från Doosan Skoda som vi startade 2007",säger Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö.

Södra har sedan tidigare utsett Sweco för byggprojekteringsuppdraget, NCC för mark-, anläggnings- och byggnadsarbete, Valmet för processutrustning och Raumaster för lager- och transportutrustning för flis och bark.

Doosan Skoda Power är ett tjeckiskt företag som säljer utrustning och tjänster till alla typer av anläggningar med fokus på ångturbiner och värmeväxlare av egen design. Företaget ingår I den Koreanska industrikoncernen Doosan Heavy Industries & Construction.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö, 0340-628 102, jonas.eriksson@sodra.com

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, 0470-894 81, annica.gerentz@sodra.com

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I valet av leverantör till vår nya turbin valde vi Doosan Skoda för att vi fått ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande. Vi har dessutom varit väldigt nöjda med den turbin från Doosan Skoda som vi startade 2007
Jonas Eriksson, platschef Södra Cell Värö