Södra väljer Ledineks maskinlinje till ny anläggning för korslimmat trä

Report this content

Södra beslutade förra året att investera i ytterligare en anläggning för korslimmat trä i Värö och satsar på att bli en av Nordens ledande aktörer. Projektering och upphandling pågår och Södra har nu valt Ledinek som leverantör av ny maskinlinje, från intag till och med press.

Etableringen av den nya anläggningen sker på kombinatet i Värö, i anslutning till massabruket, sågverket och Södras första anläggning för korslimmat trä. Ledinek levererade även maskinlinjen till den första fabriken.

– Vi valde Ledinek för att de levererar en systemlösning som innebär en trygghet för oss och våra kunder. Lärdomar från den befintliga maskinlinjen har beaktats vid upphandlingen av linjen till den nya och större fabriken. Produktionen kommer att ha den senast uppdaterade tekniken och en väl genomtänkt layout för en effektiv process med hög produktivitet, säger Krister Norberg, produktionschef.

En ny anläggning för korslimmat trä med en kapacitet på cirka 100 000 kubikmeter är ett viktigt steg för att stå konkurrenskraftiga på en expansiv marknad. Efterfrågan är mycket stor och intresset för träbyggande ökar kraftigt.

Södra erbjuder byggsystem, produkter som bygg- och fästelement, men även nya digitala tjänster för att förenkla och få en bättre kontroll i byggprocessen. Fokus är att driva utvecklingen av träbaserade lösningar inom bygg- och bostadssektor och därmed skapa möjligheten att göra ett klimatval på bostadsmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Krister Norberg, produktionsschef, Södra Building Systems,
Tel: +46 470-890 53
E-post: krister.norberg@sodra.com

Södra presstjänst, 
Tel: +46 470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media