Södramedlemmar avsätter skogsmark motsvarande 200 000 fotbollsplaner för naturvård

Södras certifierade medlemmar avsätter i snitt åtta procent av sin skogsmarksareal för naturvård vilket motsvarar drygt 200 000 fotbollsplaner. Det samlade värdet motsvarar upp emot 20 miljarder kronor.

Det framgår av en analys av Södras certifierade medlemmars Gröna skogsbruksplaner upprättade av Södra. Södra anser att frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark är ett viktigt bidrag för att nå det nationella miljömålet ”Levande skogar”. 

-Södras medlemmars frivilliga avsättningar uppgår till ett samlat värde på mellan 12 och 20 miljarder kronor, säger Göran Örlander, skogschef på Södra.

Avsättningarna är tydligt koncentrerade till slutavverkningsskog/äldre skog. Drygt 85 procent av NO-arealen och knappt 70 procent av NS-arealen finns i denna kategori. NO står för Naturvårdsområden som ska lämnas orörda och NS är Naturvårdsområden som kräver skötsel.

Sett över hela den slutavverkningsmogna skogen utgörs drygt 19 procent av NO/NS. I samband med avverkningar i produktionsskogarna tas hänsyn till olika naturvärden såsom död ved, gamla träd och värdefulla småmiljöer.

För mer information, kontakta gärna:
Göran Örlander, skogschef Södra, tfn: 0470-893 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81
Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare Södra, tfn: 0470-894 80
Per Erik Larsson, tf miljöchef Södra Skog, tfn: 0470-893 41

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Södras medlemmars frivilliga avsättningar uppgår till ett samlat värde på mellan 12 och 20 miljarder kronor.
Göran Örlander, skogschef på Södra