Södras delårsrapport januari-april 2014: Positiv utveckling och tydlig väg framåt

Södras rörelseresultat förbättrades till 503 MSEK (-99) under årets första fyra månader. Resultatökningen förklaras främst av ökad efterfrågan, högre priser och lägre kostnadsnivå.

Nettoomsättningen uppgick till 5 838 MSEK, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick till 503 MSEK och samtliga affärsområden redovisade positiva och förbättrade resultat. Resultatet efter finansnetto förbättrades till 477 MSEK. I resultatet ingår intäkter från försäljning av utrustning från Södra Cell Tofte med 18,8 MEUR.

– Vi har börjat året bra med en god utveckling och förbättrad intjäning inom Södras samtliga affärsområden. Förbättringen beror både på egna insatser och på bättre marknadsförhållanden. Utvecklingen under resten av året är till stor del beroende av marknads- och valutakursutvecklingen, säger Södras vd och koncernchef Lars Idermark.

– Södras väg framåt är tydlig och vi jobbar enligt vår nya fastlagda koncernstrategi, där ett viktigt steg är utbyggnaden av massabruket i Värö. Utbyggnaden innebär en investering på drygt fyra miljarder och en ökad produktionskapacitet från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år på Södra Cell Värö, säger Lars Idermark.

Första tertialet i korthet, januari-april 2014
• Nettoomsättning 5 838 MSEK (5 538)
• Rörelseresultat 503 MSEK (-99)
• Resultat efter finansnetto 477 MSEK (-99)
• Kassaflöde efter investeringar 515 MSEK (-118)

Delårsrapport jan-april 2014

För ytterligare information, kontakta: 

Lars Idermark, vd och koncernchef, tfn: 0470-894 35
Carina Olson, ekonomi- och finansdirektör Södra, tfn: 0470-892 62
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra, tfn: 0470-894 81

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har börjat året bra med en god utveckling och förbättrad intjäning inom Södras samtliga affärsområden. Förbättringen beror både på egna insatser och på bättre marknadsförhållanden. Utvecklingen under resten av året är till stor del beroende av marknads- och valutakursutvecklingen.
Lars Idermark, vd och koncernchef