Södras korslimmade trä blir en del av Hoppet

Report this content

Södra kommer leverera korslimmat trä till innovationsprojektet förskolan Hoppet i Göteborg. Byggprojektet har 70 procent lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt och är ett led i Göteborgs Stads mål om att bli en klimatneutral stad. Förskolan planeras stå färdig 2021.

– Vi är både stolta och glada över att få vara en del av det här projektet. Att vårt korslimmade trä ska bli en del av stommen i ett projekt med så tydlig hållbarhetsprofil är ytterligare ett kvitto på klimatnyttan i att bygga med trä, säger Martina Harvey, försäljningschef Södra Building Systems. 

Förskolan Hoppet är ett unikt projekt där alla inblandade har vridit och vänt på alla delar för att nå ett så klimatneutralt projekt som möjligt. Hållbarhetsmålen är ambitiösa och har gjort att man når en reduktion i klimatpåverkan om cirka 70 procent för de stora byggdelarna jämfört med en nybyggd och jämförbar förskola i Göteborg. Som del av stommen valdes korslimmat trä från Södra, lokalt producerad i Värö med råvara från svenska skogar.

– Trä är det enda byggmaterialet som är förnyelsebart och vår produktion är dessutom fossilfri. Vi kan därmed erbjuda ett hållbart alternativ i en byggbransch som står inför stora hållbarhetsutmaningar. Tillsammans med våra partners kommer vi med vår delade kompetens och erfarenhet bidra till att uppnå något helt nytt med detta projekt och förhoppningsvis sätta en ny standard i branschen, säger Martina Harvey. 

Under senaste åren har Södra arbetat framgångsrikt med att öka intresset för att bygga i massivträ och samtidigt gjort stora investeringar för ökad produktion i Värö. 

– En ökad användning av trä i byggbranschen är en nödvändighet för att driva förändringen och omställningen till en mer hållbar och klimatneutral bransch. Därför arbetar vi både med att få fler att få upp ögonen för materialet samtidigt som vi investerar för ökad produktion, säger Martina Harvey. 

För mer information, vänligen kontakta:
Martina Harvey, försäljningschef Södra Building Systems,
Tel: +46 70-384 56 55
E-post: martina.harvey@sodra.com

Södras presstjänst,
Tel: +46 470-890 90
E-post: press@sodra.com

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media