Södras markskoningsgaranti ett stort steg mot lösningen på markskadeproblemet

Från och med den 1 juli inför Södra markskoningsgaranti i sin slutavverkningstjänst. Det innebär ett bättre förebyggande arbete i samband med slutavverkningar med färre markskador som följd. Om skador trots allt uppstår reparerar Södra dem.

        Både Miljömålsberedningen och Skogsstyrelsen pekar på markskador som en brännande fråga för skogsbruket. Markskador tillhör dessutom det vi får mest kritik för. De negativa miljöeffekterna av och de starka reaktionerna på sönderkörd mark gör att vi nu satsar ännu hårdare än tidigare på att köra utan allvarliga skador i våra slutavverkningar. Med vår markskoningsgaranti tar vi ett stort steg framåt mot lösningen på markskadeproblemet, säger Södras skogschef Göran Örlander.

De förebyggande åtgärderna i Södras slutavverkningstjänst innebär först och främst bättre planering av slutavverkningarna med hänsyn till markens bärighet och till väderleken. Dessutom är risning av basvägar, användning av markskonare och skotare utrustade med bärande band de viktigaste åtgärderna för att undvika att marken körs sönder.

Skulle marken trots de förebyggande åtgärderna skadas faller markskoningsgarantin ut. Den innebär att Södra återställer marken i sitt ursprungliga skick om basvägarna får skador som är mer än 25 cm djupa på en sammanhängande sträcka av 50 m.

        Under två års tid har vi testat markskoningskonceptet på tre av våra verksamhetsområden och erfarenheterna är mycket goda. Tack vare de förebyggande åtgärderna har väldigt många markskador undvikits. Med vårt markskoningskoncept kan vi på ett konkret sätt minimera effekter på skogens vattenmiljöer och leva upp till ambitionen i skogsnäringens körskadepolicy, säger Göran Örlander.

        Sönderkörd skogsmark är ett stort problem för myndigheter och allmänhet, men kanske allra störst för skogsägarna själva. Såväl skogsägare som entreprenörer har reagerat mycket positivt på vårt markskoningskoncept och därför är det glädjande att vi nu kan erbjuda våra medlemmar en ännu bättre slutavverkningstjänst med markskoningsgaranti. För medlemmar med bärig mark och bäriga vägar erbjuder vi dessutom en tillgänglighetspremie, säger Södras skogsdirektör Håkan Larsson.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Göran Örlander, skogschef, 0705-90 94 83
Håkan Larsson, skogsdirektör, 0705-89 45 10
Magnus Berg, informationsdirektör och medlemschef, 0705-28 94 83

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Sönderkörd skogsmark är ett stort problem för myndigheter och allmänhet, men kanske allra störst för skogsägarna själva. Såväl skogsägare som entreprenörer har reagerat mycket positivt på vårt markskoningskoncept och därför är det glädjande att vi nu kan erbjuda våra medlemmar en ännu bättre slutavverkningstjänst med markskoningsgaranti. För medlemmar med bärig mark och bäriga vägar erbjuder vi dessutom en tillgänglighetspremie.
Södras skogsdirektör Håkan Larsson