Södras massabruk i Värö nu ett av världens största

Utrustningen är på plats och produktionen har nu startat. Under fredagen invigdes Södras nya massabruk i Värö. – Det är med stor glädje som vi kan säga att produktionen är igång. Fokus framöver är att öka produktionstakten, säger Gunilla Saltin affärsområdeschef Södra Cell.

Södra investerar och expanderar för framtiden. Totalt investeras 6 miljarder kronor varav 4 miljarder i massabruket i Värö. Utbyggnaden som nu är klar, innebär ökad produktion från dagens 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket blir därmed ett av världens största, modernaste och mest energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa. 

– Utbyggnaden är en viktig del i vår strategi och en förutsättning för att kunna utveckla vår verksamhet. Marknaden för pappersmassa växer globalt och det blir nu möjligt för oss att möta denna efterfrågan och fortsätta växa tillsammans med våra kunder. Vi levererar redan idag högkvalitativ massa till flera olika kundsegment, något som vi kan utveckla än mer. Genom expansionen vill vi stärka vår marknadsledande position ytterligare och förbli kundernas förstahandsval, säger Lars Idermark, vd och koncernchef Södra. 

Fler tjänster inom skogsnäringen
Satsningen i Värö är en del av Södras koncernstrategi. Expansionen är en förutsättning för att långsiktigt skapa värden för medlemmarna och Södras massakunder på den globala marknaden.

- Det finns ett stabilt utbud av svensk skogsråvara, tack vare ett ansvarsfullt och framgångsrikt aktivt skogsbruk. Samtidigt växer den globala efterfrågan på produkter baserade på pappersmassa och Södra vill utvecklas med sina kunder. Nu arbetar vi för att succesivt förbättra massakvaliteten, säger Gunilla Saltin.

Utbyggnaden av Värö betyder mycket för regionen, både ekonomiskt och för sysselsättningen. Värö kommer att bli ett av världens största barrmassabruk, vilket sätter orten Värö och Sverige på kartan. Utbyggnaden bidrar till 20 nya tjänster på Södra Cell Värö och 220 nya tjänster inom skog och transport.

För kommentarer: 
Annica Gerentz, kommunikationsdirektör
Tel: 0470- 89 481
Presskontakt:
Södras presstjänst
Tel: 0470 – 890 90

På vår hemsida finner du mer bilder, filmer och information:
Till evenemangsidan

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media