Södras plantskola i Falkenberg ska bli fossilfri

Report this content

Södra investerar sex miljoner kronor i plantskolan i Falkenberg. Investeringen ska ge ett nytt växthus som innebär att anläggningen utvecklas ytterligare mot fossilfrihet.

Investeringen ligger i linje med de hållbarhetsmål som Södra fattade beslut om tidigare under hösten, varav ett handlar om att Södras produktion ska vara fossilfri år 2020 och transporterna ska vara fossilfria år 2030. Satsningen på det nya växthuset i Falkenberg är ett steg på vägen.

- Det är mycket glädjande att vi realiserar arbetet ytterligare genom denna investering. säger Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor. – Vi har så mycket att bidra med i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det här visar tydligt hur vi som företag kan vara med och visa vägen i den övergången.

Det nya fossilfria växthuset ersätter två äldre uttjänta växthus, och är dessutom mer energieffektivt då det minskar energiåtgången med cirka 25 procent. Delar av verksamheten i Falkenberg har redan övergått till fossilfri drift, såsom produktionen av PluggPlusEtt-plantor*. Under hösten har också två gaspannor ersatts av en större pelletspanna för uppvärmning av personalutrymmen och produktionshall.

Arbetet med det nya växthuset kommer att inledas under vintern, och det beräknas vara i drift nästa sommar. När nästa års investeringar är klara kommer 95 procent av driften att vara fossilfri. Det sista steget är ytterligare ett växthus i Falkenberg för att byta ut de gamla växthusen med gasdrift. Detta planeras 2018-19.

Södras plantskola i Flåboda är sedan 2015 helt fossilfri.

- Det är ett långsiktigt arbete att få produktionen fossilfri. Man måste vara beredd att jobba tålmodigt, och att hela tiden söka nya lösningar, säger Johan Jonsson. –Arbetet i Flåboda pågick under sex år och vi arbetar kontinuerligt för att fortsätta vara fossilfria där. Nu tar vi nästa steg med Falkenbergs plantskola.

För kommentarer: 
Johan Jonsson, Chef Södra Skogsplantor,
Tel: 070 -313 70 95

Presskontakt:
Södras presstelefon
Tel: 0470 – 890 90

Fakta
* PluggPlusEtt-plantan är en planta utvecklad av Södra som inledningsvis odlas i en kruka och sedan skolas om till åkermark. Det är en robust planta som i första hand planteras på marker som av någon anledning inte går att markbereda.

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är mycket glädjande att vi realiserar arbetet ytterligare genom denna investering. Vi har så mycket att bidra med i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det här visar tydligt hur vi som företag kan vara med och visa vägen i den övergången.
Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor