Södras plantskola i Flåboda fullbordar investering

Flåboda plantskola i Tingsryds kommun är nu klar med investeringen av Venlo växthus som värms upp med pellets. Växthuset, på totalt 5 000 kvadratmeter, har kapacitet att långnattsbehandla cirka två miljoner plantor per år.

-  I vårt nya växthus kan vi, förutom att odla två miljoner plantor per år, även långnattsbehandla granplantor. Genom behandlingen, som sker under sommaren, avslutas plantornas tillväxt tidigare än normalt och plantorna ”går i vila” redan under juli-augusti. Plantor i vila är mer robusta och tåliga än icke långnattsbehandlade plantor och klarar därmed distribution till kund och plantering under sensommaren bättre, säger Johan Henriksson, odlingschef på Södra Skogsplantor.

Växthuset i Flåboda är det första i sitt slag som värms upp enbart med pellets.

- Genom att värma upp det nya växthuset med pellets har vi sänkt förbrukningen av fossila bränslen rejält, säger Johan Henriksson.

Den totala investeringen i plantskolan i Flåboda uppgår till 4 miljoner kronor och har fullbordats under hösten. Plantskolan har efter investeringen en kapacitetet att så 17 miljoner plantor per år.

- Om resultatet faller väl ut efter vintern kommer vi att se över vad det finns för möjligheter att värma upp fler av våra växthus med pellets, säger Johan Henriksson.

Flåboda plantskola är belägen mellan sjöarna Vikholmen och Bastsjön samt Ronnebyån i Linneryd socken, Tingsryds kommun. Vid anläggningen odlas täckrotsplantor av gran och tall. Anläggningen har funnits i Södras ägo sedan 1978.

För mer information kontakta gärna:
Johan Henriksson, odlingschef på Södra Skogsplantor, 0702-65 48 93

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 51 000 sydsvenska skogsägare, har 3 800 anställda och omsätter 18 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar