Södras sågverk i Mönsterås söker tillstånd för utökad produktion

Södra ansöker om nytt tillstånd för utökad produktion vid sågverket i Mönsterås. Tillstånd söks för 800 000 kubikmeter. Nuvarande tillstånd är på 450 000 kubikmeter.

– Vi har en stark tro på vårt sågverk i Mönsterås. Tillståndsökningen är viktig för sågverkets framtid, tillväxt och lönsamhet. Den 12 maj sker samrådsmöte med de närboende. Ansökan skickas sedan in till länsstyrelsen under försommaren, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef.

Genom produktionsförbättringar har sågverket nu nått taket på nuvarande miljötillstånd. Södra vill fortsätta att förbättra och utveckla verksamheten.

  Redan i dag skulle vi kunna köra 480 000 kubikmeter och inom en snar framtid 500 000-550 000 kubikmeter. Därefter krävs det ytterligare investeringar. En ökning kommer att ske successivt, men vi söker nu ett tillstånd för att ha lite att växa i, säger Håkan Svensson, affärsområdeschef.

Södra tror på Mönsterås som är ett sågverk som har flera fördelar.

– Sågen i Mönsterås är en modern anläggning med ett utmärkt läge. Placeringen bredvid massabruket ger flera kombinatsfördelar, till exempel får sågverket sin värme till torkarna från massabruket. Sågverket har också tillgång till en egen hamn och kan snabbt skeppa varor direkt ut i världen. Ur ett skogsägarperspektiv är Mönsterås upptagningsområde viktigt och vi vill rusta för att ta tillvara skogsägarnas ökande tillväxt i skogen, säger Håkan Svensson.

Den ökade produktionen ska gå främst till Storbritannien och USA som är två marknader som för tillfället har en uppgång och där Mönsterås är stora redan i dag.

  Vi ser även en stor potential i Kina. Vi har fördubblat våra volymer till Kina det senaste året och ser positivt på framtiden, säger Håkan Svensson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Svensson, affärsområdeschef, tel 0457-316 00

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera