Södras stämma beslutade om miljardutdelning till medlemmarna

Report this content

Södras stämma beslutade om att dela ut 1 miljard kronor till medlemmarna. Styrelsen omvaldes, inklusive Lena Ek som ordförande.

Södras högsta beslutande organ, stämman, beslutade om en vinstutdelning på 1 miljard kronor till medlemmarna. Utdelningen består av utdelning på insatskapitalet med 15 procent (439,5 MSEK), 10 procent på virkesleveranserna (435,6 MSEK) och insatsemission om 10 procent på inbetalt insatskapital per 31 december 2015 (127,3 MSEK). Samtidigt beslutades om utdelning på förlagsinsatser, serie D, med 7,7 procent (10,0 MSEK).

- Södra hade ett resultat på historisk hög nivå 2015 vilket återspeglas i den stora utdelningen som nu kan göras till medlemmarna. Det är viktigt att våra ägare känner att vi är långsiktiga i utdelningsfrågorna och att de får avkastning på både sitt riskkapital och sina virkesleveranser. Vinstdelningen bidrar till att göra det lönsamt med ett aktivt skogsbruk och ett aktivt deltagande i Södra, säger Lena Ek, som omvaldes som ordförande på stämman.

- Försäljningsvolymen har varit stabil och produktionen god under inledningen av året, men valuta- och prisutveckling är mindre gynnsam än föregående år. Dessutom ska vi i princip starta ett nytt massabruk i Värö. 2016 blir ett omställningsår för Södra och de positiva effekterna av investeringarna kommer först 2017, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Hela styrelsen omvaldes enligt valberedningens förslag inklusive ordföranden Lena Ek. Därmed fick Paul Christensson, Karin Andersson, Ulf Johansson, Stefan Olsson och Anders Roman förnyade mandat till 2018.

Dick Stagmo, medlem sedan 1996 och tidigare bland annat ordförande i Vätterbygdens SBO och medlem i valberedningen, valdes till ny förtroendevald revisor.

Stämman behandlade totalt 15 motioner som rörde ett stort antal ämnen, exempelvis Södras fortsatta arbete med viltförvaltningen, olika sätt att premiera virkesleveranser och en utredning av möjligheterna för Södra att producera byggelement i massivträ.

Styrelsens pris till Lars-Eric Åströms ära  tilldelades Jan-Olof Thorstensson för hans arbete inom Säker Skog. Jan-Olof Thorstensson var en av initiativtagarna till Säker Skog och har i olika roller under 15 år bidragit till införandet av motorsågs- och röjsågskörkortet som är en viktig roll i arbetet med att öka säkerheten i skogsarbetet.

Henning Gustavsson tilldelades ett stipendium ur Gösta Edströms hedersfond för att göra en utredning angående ”Små maskiner i gallring”. Frågan aktualiseras allt mer och fler maskiner erbjuds på marknaden och Södra vill därför undersöka mindre maskiner i jämförelse med konventionella system.

För frågor, vänligen kontakta:

Magnus Berg, medlemschef,
Tel: 0470-894 83

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör,
Tel: 0470-894 81

Södras presskontakt,
press@sodra.com
Tel: 0470-890 90

 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media