Södras valberedning föreslår Magnus Hall som ny styrelseordförande

Report this content

Valberedningen föreslår att Magnus Hall väljs till ny styrelseordförande för Södra. Även tre nya styrelseledamöter föreslås inför stämman 24 maj.

Södra ska välja en ny styrelseordförande på föreningens årsstämma den 24 maj. Nu har Södras valberedning presenterat sitt förslag till posten. Magnus Hall föreslås som ordförande för Södras styrelse för den kommande perioden (2022–2023).

Därtill föreslås att Hannele Arvonen, Carina Olson och Mikaela Johnsson väljs till nya ledamöter i styrelsen. Vidare föreslås omval av Kristina Alsér, Hans Berggren, Pål Börjesson, Paul Christensson, Ulf Johansson och Mats Sandgren.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till tio. 

– Med vårt förslag får vi en stark styrelse med stor kompetens på områden som är viktiga för Södras medlemmars framtid. Det handlar om att skapa goda förutsättningar för hela kedjan mellan skogsgård och kund – oavsett om kunden bygger hus, tillverkar textil eller köper en upplevelse, säger valberedningens ordförande Ingemar Thorstensson.

Lång bakgrund inom skogsbruket
Magnus Hall, född 1959, har suttit i Södras styrelse sedan 2020 och har lång erfarenhet från det svenska näringslivet. Under närmare sex år var han koncernchef för Vattenfall och avslutade sitt uppdrag 2020. Dessförinnan var han vd för Holmenkoncernen under tio år med tidigare bakgrund som divisionschef och ansvarig för specialpappersområdet inom tryckpapper. Tiden på Holmen medförde uppdrag som ordförande för Skogsindustrierna och senare också ordförande för CEPI, som organiserar Europas pappers- och massaindustri. Magnus har därmed bred erfarenhet av både skogliga, skogsindustriella och skogspolitiska frågor nationellt och internationellt.

– Jag är väldigt glad över att ha nominerats till styrelseordförande för Södra. Södra är ett oerhört spännande skogsindustriföretag med innovativt fokus och starka marknadspositioner inom flera områden. Att ägarna, Södras 52 000 medlemmar, står för råvaruförsörjningen genom ett hållbart brukande av sina skogar ger långsiktig styrka och stabilitet, säger Magnus Hall.

Tre nya ledamöter föreslås
Även valberedningens förslag till nya styrelseledamöter har en bred skoglig erfarenhet.

  • Hannele Arvonen, född 1966, är vd och delägare på Flooré AB, ett tillväxtbolag inom byggmaterial. Hon har 30 års erfarenhet inom skog och skogsindustri genom ledande befattningar på Holmen och Metsä Board samt som vd på Sveaskog och Setra Group. Befattningarna har gett henne stor kunskap om processerna inom såväl massaindustri som sågverk. Hon kommer att bidra till Södras styrelsearbete och därigenom Södras verksamhet genom sin breda kompetens och erfarenhet genom hela den skogliga värdekedjan.
  • Carina Olson, född 1965, är sedan 2019 vd och koncernchef på Praktikertjänst, Sveriges största vårdbolag. Carina har 15 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom Södra, däribland som finansdirektör. Hon kommer bidra i styrelsearbetet både utifrån mångårig bolag- och branscherfarenhet samt med erfarenhet inom det finansiella området och uppdraget som vd.
  • Mikaela Johnsson, född 1982, är lantmästare och ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse sedan 2019, där hon sitter i finans- och revisionsutskottet. Hon äger och driver tillsammans med sin man en lant- och skogsbruksfastighet i Ljungby kommun. Mikaela kommer att bidra i styrelsen genom sina goda kunskaper i medlemsdemokrati, näringspolitisk erfarenhet och förmågan att bottna i skogsföretagets förutsättningar och ekonomi.

Stämman hålls 24 maj
Valberedningen föreslår vidare föreningsstämman att välja fyra ordinarie revisorer och två personliga suppleanter. 

Till omval föreslås auktoriserad revisor Martin Johansson, PWC, Stockholm, auktoriserad revisor Madeleine Edberg, PWC, Stockholm, som suppleanter auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, PWC, Stockholm samt nyval av auktoriserad revisor Erik Bergh PWC, Stockholm

Till omval av förtroendevald revisor föreslås Dick Stagmo, Hestra, och Carina Arvidsson Löw, Värnamo.

Södras årsstämma hålls den 24 maj i Värnamo. Vid stämman kommer föreningens 200 förtroendevalda ta ställning till valberedningens förslag och rösta i valet om Södras nya styrelseordförande samt nya styrelseledamöter.

För frågor, vänligen kontakta:
Ingemar Thorstensson, ordförande valberedningen Södra,
Tel: 070-525 21 15

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2021 var 27 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media