Stark trend för svenskt byggträ

Det råder fortsatt stark efterfrågan på byggträ på den svenska marknaden. För tredje året i rad ökar Södra försäljningsvolymen till svensk bygghandel.

Det byggs allt mer i trä i Sverige. Det gäller både större bostadsbyggnationer och mindre hemmabyggen. Försäljningen är delvis säsongsbetonad, då det byggs och säljs mer under de varmare månaderna. 2017 har börjat bra trots ett relativt kyligt väder, och maj månad ser mycket stark ut. 

- Vi ser en bred samhällstrend. Trä efterfrågas mer och mer som byggmaterial, och det gäller både privata byggen och lösningar för flerbostadshus, förklarar Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood. – Träbyggnation är det i särklass mest klimatsmarta alternativet, och allt fler förstår vikten av det.

Stabil och långsiktig ökning
Södra ökade sin leverans till svensk bygghandel med sex procent under årets första tre månader jämfört med föregående år. Ökningen för svenskt byggträ är stabil och har hållit i sig sedan 2015. 2016 blev ett mycket starkt år, då Södra levererade nästan 285 000 kubikmeter byggträ. Den svenska marknaden är den enskilt största när det gäller Södras försäljning av byggträ till industri och bygghandel. Totalt ca 30 procent av Södras försäljning går hit.

En särskild trend som Fredrik Gustavson ser är komplementsbyggnader i trä, såsom garage, carportar, altaner och utedäck. Småhusproduktionen går på högvarv och detta ger merförsäljning. Framförallt har byggnation av utemiljöer i trä blivit allt vanligare.

- Man vill ha uteplatser med mycket yta och med hög kvalitet, förklarar Fredrik Gustavson. – Många ser den dubbla vinsten i att använda ett material med tilltalande egenskaper för både komfort och estetik som dessutom är klimatsmart. Vi undersöker kontinuerligt nya lösningar för att möta dessa behov, och har till exempel nyligen lanserat en ny trall för just utemiljöer.

För kommentarer:
Fredrik Gustavson, försäljningschef Skandinavien, Södra Wood,
Tel: 072-23 51 103

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com
 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser en bred samhällstrend. Trä efterfrågas mer och mer som byggmaterial, och det gäller både privata byggen och lösningar för flerbostadshus. Träbyggnation är det i särklass mest klimatsmarta alternativet, och allt fler förstår vikten av det.
Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood.