Styrelsen i Södra förslås bli omvald

Valberedningen i Södra föreslår att de ledamöter vars mandat går ut 2016 väljs för ytterligare en period. Det betyder att inga förändringar i styrelsen föreslås till stämman som hålls den 18 maj.

De senaste åren har flera nya styrelseledamöter valts in i Södras styrelse. På stämman 2015 invaldes Lena Ek, som också valdes till ordförande, och Hans Berggren. Ledamöter vars mandat går ut 2016 är Paul Christensson, Karin Andersson, Ulf Johansson, Stefan Olsson och Anders Roman. Valberedningens förslag är att samtliga dessa får förnyade mandat.

Till ny förtroendevald revisor vid stämman föreslår valberedningen Dick Stagmo, ledamot i valberedningen och medlem sedan 1996. Dick Stagmo har fram till och med årsmötet i mars 2016 också varit ordförande i Vätterbygdens skogsbruksområde.

För frågor, vänligen kontakta:

Tomas Andersson, ordförande i valberedningen,
Tel: 070-65 340 70

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media