Unikt samarbete om Södras biokompositmaterial - DuraPulp

Södra har inlett ett samarbete med Swt Paper för att installera en maskin för produktion av våtformade Durapulp-demonstratorer. Syftet är att kundanpassa materialet och visa Durapulps möjligheter. Pilotmaskinen gör det möjligt att skapa förpackningar och kartonger direkt anpassade efter kundens önskemål.

– Detta är ett viktigt steg för att knyta ihop värdekedjan och bana väg för framtida affärer. Pilotmaskinen innebär att man använder en etablerad produktionsteknik som anpassas för Durapulps egenskaper vilket i sin tur ger produkten unika kvaliteter, säger Anna Altner, projektledare Durapulp.

Swt Paper är ett litet företag i Varberg som har en erkänd erfarenhet av att utveckla nya affärer med fokus på kundens behov. Genom samarbetet att kombinera Södras kunskap och kompetens inom Durapulp med Swt Papers entreprenörskraft hoppas Södra uppnå en effektivare framdrift.

– Vi kombinerar det bästa av två världar. Dessutom ligger vi geografiskt nära varandra, vilket har samordningsvinster, säger Anna Altner.

Projektet är delvis finansierat av Vinnova.

Durapulp är ett biokompositmaterial som består av speciellt utvald massa från Södra Cell och en förnybar biopolymer. Dessa två komponenter ger vid vidare bearbetning speciella egenskaper som exempelvis fukttålighet, styrka och hårdhet. Durapulp visades för första gången på möbelmässan i Milano 2009 genom barnstolen Parupu som designföretaget Claesson Koivisto Rune designade.

Swt Paper är ett privatägt bolag som inriktar sig på produktion av special och kundanpassade pappers och kartongprodukter. Företaget omsätter 120 miljoner kronor och har 32 anställda.

För mer information kontakta:
Anna Altner, projektledare Durapulp, Södra
tfn: 0340-63 35 07, anna.altner@sodra.com

Mathias Frenzel, utvecklingsansvarig, Swt Paper
tfn: 0733- 14 43 00, mathias@swtpaper.se

Södra är en koncern med omfattande skoglig verksamhet och en av de ledande producenterna av pappersmassa, trävaror och bioenergi. Företaget, som ägs av 50 000 sydsvenska skogsägare, har 3 500 anställda och omsätter 17 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar