Valberedningens förslag till Södras stämma 2019

Report this content

Valberedningen i Södra föreslår att Mats Sandgren väljs till ny ledamot i Södras styrelse.

Vidare föreslås omval av Karin Andersson, Hans Berggren, Pål Börjesson, Paul Christensson, Lena Ek, Ylva op den Velde Hammargren, Ulf Johansson och Anders Roman. Lena Ek föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet stämmovalda ledamöter i styrelsen uppgår till nio.

– De föreslagna kandidaterna har specialistkunskaper och erfarenheter från en rad områden, bland annat skoglig skötsel, industri, innovation och forskning. Med vårt förslag får vi en stark, bred och ytterst kompetent styrelse, säger valberedningens ordförande Tomas Andersson.  

Mats Sandgren, född 1955, har en lång erfarenhet inom den skogliga näringen. Han blev vd för SCA Skog 2008 och är sedan ett år tillbaka Senior Advisor inom koncernen. Före dess var han skogschef på Södra under sex års tid, under samma period som stormarna Gudrun och Per med påföljande granbarkborrebekymmer. Mats Sandgren är utbildad jägmästare och lämnar SCA och yrkeslivet i maj 2019. Han har för närvarande styrelseuppdrag i Skogforsk, Biometria och Gröna arbetsgivare, det senare ett uppdrag som även innebär att han är ledamot i styrelsen av Svenskt Näringsliv. Under våren lämnar han sitt styrelseuppdrag inom Skogforsk.

Valberedningen föreslår vidare föreningsstämman att välja fyra ordinarie revisorer och två personliga suppleanter.

Till omval föreslås auktoriserad revisor Martin Johansson, PWC, Stockholm, auktoriserad revisor Madeleine Edberg, PWC, Stockholm, som suppleanter auktoriserad revisor Björn Bergljung, PWC, Stockholm och auktoriserad revisor Camilla Samuelsson, PWC, Stockholm.

Till omval av förtroendevald revisor föreslås Dick Stagmo, Hestra, och till nyval Carina Arvidsson Löw, Värnamo.

Carina Arvidsson Löw, född 1959, har lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom redovisning, finans och intern styrning och kontroll. I dag arbetar hon som CFO på Pinewood AB i Värnamo. Under åren 2000 – 2005 var hon verksam som auktoriserad revisor på PWC. Carina Arvidsson Löw har ekonomexamen och har även studerat psykologi och engelska. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag, varit förtroendevald inom Finnvedens skogsbruksområde och varit aktiv i kommunpolitiken i Värnamo.

För frågor, vänligen kontakta:
Tomas Andersson, ordförande valberedningen Södra,
Tel: 070-653 40 70

Södras presstjänst,
Tel: 0470-890 90
E-post: press@sodra.com 

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med nära 52 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2018 var 24 miljarder kronor och antalet anställda 3 100. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.  

Taggar:

Prenumerera

Media

Media