Valmet AB levererar brunmassatvätt till Södra Cell Mörrum

I februari 2016 beslutade Södras styrelse att investera 1 miljard kronor i en ny indunstning och en modernisering av brunmassatvätten på dissolvinglinjen. Södra ger nu Valmet AB uppdraget att leverera maskinutrustningen till brunmassatvätten.

Södra växer tillsammans med sina kunder. Under strategiperioden 2014-2020 kommer Södra Cell Mörrum stegvis erbjuda större volymer och utöka produktionskapaciteten från 380 000 ton till 500 000 ton varav 200 000 ton kommer att bestå av högkvalitativ dissolvingmassa.

”Det framgångsrika samarbetet med Valmet kring dissolvinglinjen som påbörjades 2011 fortsätter nu med nästa steg. Investeringen möjliggör ökad produktionskapacitet och ökade förutsättningar för att ytterligare höja produktkvaliteten på vår dissolvingmassa”, säger Martin Säll, driftingenjör och projektansvarig på Södra Cell Mörrum.

Uppstart av den uppgraderade produktionslinjen beräknas till det fjärde kvartalet 2017.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Stefan Sandberg, platschef Södra Cell Mörrum
0454-555 50

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk. 

Taggar:

Om oss

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2019 var 23 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

Prenumerera