Erik Sylwan Ahrholt ny CFO på Softhouse

Report this content

Erik Sylwan Ahrholt med gedigen finansiell erfarenhet från mjukvaruindustrin och banksektorn blir ny CFO på Malmöbaserade mjukvaruexperten Softhouse. Bolaget har verksamhet på 11 orter, inklusive i Bosnien, och har en investeringsportfölj med sju mjukvaruintensiva tillväxtbolag. Erik med sin breda, verksamhetsnära erfarenhet kommer bidra till att koncernen fortsätter utvecklas på den inslagna vägen

CFO p Softhouse

Softhouse bygger vidare sin styrka för att fortsätta växa på ett klokt och kontrollerat sätt, också i tider med hårdare konkurrens på marknaden. De senaste åren har inneburit god tillväxt geografiskt, i antal medarbetare och i omsättning.

Vi är väldigt glada att få med Erik i vårt team. Han tillför ett skarpt öga för finansiell helhet och klokskap i hur vi tillsammans kan arbeta fram det bästa i varje del, säger Sara Mårtensson, koncernchef på Softhouse. Vi jobbar ju med mjukvara både bildligt och rent bokstavligt så en självklar utgångspunkt är att det är våra medarbetare som utvecklar bolaget framåt. 

Softhousekoncernen har flera pågående nyetableringar, förvärv av verksamheter och investeringar. En CFO för en sådan verksamhet måste ha förmågan att byta glasögon för att kunna ge bästa möjliga stöd i de tre benen som Softhouse vilar på. Ett ben i ingenjörskonsten med mjukvaruutveckling i fokus, ett andra ben i design genom förvärvet av Milou för två år sedan och ett tredje ben i mindre investeringar i bolag som kan dra nytta av Softhouse mjukvaru- och designstyrka.

Softhouse är en väldigt spännande koncern. Det är ett väldigt välskött och varmt företag som har enorm potential i sin unika struktur och de människor som utgör Softhouse, säger Erik Sylwan Ahrholt. I verksamheten finns dessutom det agila tänket sedan många år, i det ligger att hela tiden förändra och förbättra. Jag känner en väldigt positiv och ambitiös atmosfär som tilltalar mig starkt.

En röd tråd genom Eriks yrkesliv, oberoende av bransch, har varit att det inte räcker att jobba med siffrorna. De riktigt bra resultaten kommer när man på djupet förstår och jobbar tillsammans med människorna i verksamheten.

I förändringar gäller det att vara ödmjuk och komma ihåg att alla förändringar inte alltid är förbättringar, men att alla förbättringar är förändringar, säger Erik Sylwan Ahrholt. Min erfarenhet säger mig att förbättringar är lättare för oss människor att hantera om de kommer lite och ofta, än sällan och omvälvande. Som CFO upplever jag just nu en otroligt spännande tid, där den digitala transformationen stöper om mitt ansvarsområde och öppnar upp helt nya möjligheter för oss inom företagens finansfunktioner, avslutar Erik.

Erik kommer närmast från CGI och rollen som Finance Director. Han tillträdde sin tjänst som CFO på Softhouse Nordic den 17 juli. 

Erik Sylwan Ahrholt

+46 733 31 12 77

erik.ahrholt@softhouse.se

Stina Åkesson, Ansvarig Investor Relations, Softhouse Nordic AB

+46 706  38 33 88

stina.akesson@softhouse.se 

Om Softhouse

Softhouse, startat 1996, är ett svenskt konsultbolag som levererar ledande expertis inom mjukvaruutveckling och design för en hållbar framtid. Softhouse sysselsätter idag ca 300 medarbetare fördelat på tio kontor i Sverige och ett i Sarajevo. Bolaget stöttar också mjukvaruintensiva bolag på tillväxtresa med kapital och expertis inom mjukvara. I koncernen ingår fullservicebyrån Milou som är starka inom design och strategisk varumärkesutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är väldigt glada att få med Erik i vårt team. Han tillför ett skarpt öga för finansiell helhet och klokskap i hur vi tillsammans kan arbeta fram det bästa i varje del. Vi jobbar ju med mjukvara både bildligt och rent bokstavligt så en självklar utgångspunkt är att det är våra medarbetare som utvecklar bolaget framåt. 
Sara Mårtensson, koncernchef på Softhouse
Softhouse är en väldigt spännande koncern. Det är ett väldigt välskött och varmt företag som har enorm potential i sin unika struktur och de människor som utgör Softhouse. I verksamheten finns dessutom det agila tänket sedan många år, i det ligger att hela tiden förändra och förbättra. Jag känner en väldigt positiv och ambitiös atmosfär som tilltalar mig starkt.
Erik Sylwan Ahrholt, CFO på Softhouse
I förändringar gäller det att vara ödmjuk och komma ihåg att alla förändringar inte alltid är förbättringar, men att alla förbättringar är förändringar. Min erfarenhet säger mig att förbättringar är lättare för oss människor att hantera om de kommer lite och ofta, än sällan och omvälvande. Som CFO upplever jag just nu en otroligt spännande tid, där den digitala transformationen stöper om mitt ansvarsområde och öppnar upp helt nya möjligheter för oss inom företagens finansfunktioner.
Erik Sylwan Ahrholt, CFO på Softhouse