BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Omsättningen ökade med 14,1 % till  186,5 Mkr (163,5 Mkr)
 • EBITDA ökade till 25,1 Mkr (16,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 59,7 % till 23,8 Mkr (14,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 12,8 % (9,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 17,9 Mkr (11,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,34 kr (0,21 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,5 Mkr (29,1 Mkr)

HELÅRET 2017 – BÄST GENOM TIDERNA

 • Omsättningen ökade med 6,9 % till 657,0 Mkr (614,7 Mkr)
 • Antalet anställda har under perioden ökat med 6,2 % från 432 till 459
 • EBITDA ökade till 75,5 Mkr (50,0 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 58,8 % till 67,0 Mkr (42,2 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,2 % (6,9 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 51,8 Mkr (33,0 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,98 kr (0,63 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 111 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 67 % (65 %)
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 0,75 kr per aktie (0,50 kr)


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Kommunal och Softronic har nu tecknat avtal om IT Driftstjänster, vilket tidigare aviserats
 • Softronic har tecknat avtal om leverans av medlemssystemet MRM med Ledarna – Sveriges Chefsorganisation

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning
 • Softronic har omstrukturerat sin digitaliseringsverksamhet och avyttrat inläsningscentralerna i Solna och Östersund till det internationella företaget BancTec AB 
 • Kommunal och Softronic avser att teckna ett 3-årsavtal med möjlighet till förlängning i 2 år innehållande tjänster till ett uppskattat värde om ca 80 MSEK


Upplysningar om bokslutskommunikén
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.


Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar