BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2018

HELÅRET 2018

 • Omsättningen ökade med 12,2 % till 737,2 Mkr (657,0 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 75,0 Mkr (75,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 1,9 % till 68,3 Mkr (67,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,3 % (10,2 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 1,9 % till 52,3 Mkr (51,8 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till    0,99 kr (0,98 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 65,4 Mkr (56,7 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till   136 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 66 % (67 %)
 • Styrelsen förslår en ordinarie utdelning med 0,75 kr per aktie och en extra utdelning med 0,25 kr per aktie, totalt 1,00 kr per aktie (0,75 kr)

FJÄRDE KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 3,5 % till    193,1 Mkr (186,5 Mkr)
 • EBITDA uppgick till 19,9 Mkr (25,1 Mkr)
 • Resultat före skatt uppgick till 18,6 Mkr (23,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt uppgick till 9,6 % (12,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,7 Mkr (17,9 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 kr (0,34 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 Mkr (19,5 Mkr)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Softronic är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige enligt Radars granskning

TIDIGARE UNDER ÅRET

 • Softronic byter VD
 • Softronic har tecknat avtal för leverens av tjänster & support med Tele2 Sverige AB
 • Softronic har ingått ett förnyat 5-årsavtal med Inera AB för 1177 Kontaktcenter
 • Softronic har tecknat 2-års ramavtal med Skatteverket inom bland annat IT infrastruktur
 • Softronic har tecknat ett 3-årsavtal med FASAB för leverans av IT-relaterade tjänster
 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB
 • Softronic har tecknat avtal med Akademikerförbundet SSR avseende medlemssystemet MRM
 • Softronic har fått uppdrag av Stockholm Stad gällande ”Smart och uppkopplad stad”

Upplysningar om bokslutskommunikén
Per Adolfsson, Verkställande direktör
E-post: per.adolfsson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar