DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2017

ANDRA KVARTALET 2017

 • Omsättningen uppgick till 167,0 Mkr (170,7 Mkr)
 • EBITDA ökade till 19,2 Mkr (16,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 16,8 Mkr (14,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,1 % (8,4 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 13,1 Mkr (11,3 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,25 kr (0,21 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksam-heten uppgick till 10,3 Mkr (11,0 Mkr)

JANUARI-JUNI 2017

 • Omsättningen ökade till 327,8 Mkr (322,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 33,6 Mkr (22,5 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade till 28,9 Mkr (18,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 8,8 % (5,7 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 54,8% till 22,6 Mkr (14,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före utspädning ökade till 0,43 kr (0,28 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 84 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 66 % (63 %)


VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER


UNDER ANDRA KVARTALET

 • Kommunal och Softronic avser att teckna ett 3-årsavtal med möjlighet till förlängning i 2 år innehållande tjänster till ett uppskattat värde om ca 80 MSEK 
   

 
Upplysningar om delårsrapporten

Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 9 augusti 2017 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar