DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2018

ANDRA KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 19,4 % till  199,4 Mkr (167,0 Mkr)
 • EBITDA ökade till 22,7 Mkr (19,2 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 22,6 % till 20,6 Mkr (16,8 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,3 % (10,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 16,1 Mkr (13,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,31 kr (0,25 kr) 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 Mkr (10,3 Mkr)

JANUARI-JUNI 2018

 • Omsättningen ökade med 18,0 % till 386,7 Mkr (327,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 42,8 Mkr (33,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 33,6 % till 38,6 Mkr (28,9 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (8,8 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 30,1 Mkr (22,6 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,57 kr (0,43 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 37,4 Mkr (27,2 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 108 Mkr 
 • Soliditeten uppgick till 62 % (66 %)

  
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER ANDRA KVARTALET

 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB

  
Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör
E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar