DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2017

TREDJE KVARTALET 2017

 • Omsättningen ökade med 11 % till 142,7 Mkr (128,6 Mkr)
 • EBITDA ökade till 16,8 Mkr (11,1 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 59 % till 14,3 Mkr (9,0 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 10,0 % (7,0 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 11,3 Mkr (7,1 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,21 kr (0,13 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,0 Mkr (15,4 Mkr)

JANUARI-SEPTEMBER 2017

 • Omsättningen ökade med 4,3 % till 470,5 Mkr (451,2 Mkr)
 • Antalet anställda har under perioden ökat med 4,5 % från 444 till 464
 • EBITDA ökade till 50,4 Mkr (33,6 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 58,2 % till 43,2 Mkr (27,3 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till 9,2 % (6,1 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 33,9 Mkr (21,7 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till 0,64 kr (0,41 kr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till 93 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 68 % (69 %)

 
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER TREDJE KVARTALET

 • Softronic är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning
 • Softronic har omstrukturerat sin digitaliseringsverksamhet och avyttrat inläsningscentralerna i Solna och Östersund till det internationella företaget BancTec AB

TIDIGARE UNDER ÅRET

  • Kommunal och Softronic avser att teckna ett 3-årsavtal med möjlighet till förlängning i 2 år innehållande tjänster till ett uppskattat värde om ca 80 MSEK

   
  Upplysningar om delårsrapporten

  Anders Eriksson, Verkställande direktör
  E-post:
  anders.eriksson@softronic.se 
  Telefon: 08-51 90 90 00

   
  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

  Taggar:

  Om oss

  Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

  Prenumerera

  Dokument & länkar