DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018

 • Omsättningen ökade med 16,5 % till  187,3 Mkr (160,8 Mkr)
 • EBITDA ökade till 20,1 Mkr (14,4 Mkr)
 • Resultat före skatt ökade med 48,8 % till 18,0 Mkr (12,1 Mkr)
 • Vinstmarginalen före skatt ökade till    9,6 % (7,5 %)
 • Periodens resultat efter skatt ökade till 14,0 Mkr (9,5 Mkr)
 • Periodens resultat efter skatt per aktie före och efter utspädning ökade till    0,27 kr (0,18 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,5 Mkr (16,9 Mkr)
 • Totala likviditetsutrymmet uppgick till   141 Mkr
 • Soliditeten uppgick till 68 % (70 %)

VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER

UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • Softronic har tecknat avtal med Akademikerförbundet SSR avseende medlemssystemet MRM
 • Softronic har fått uppdrag av Stockholm Stad gällande ”Smart och uppkopplad stad”

EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Softronic har förvärvat programvaran Charity samt kundavtal från Bisnode Sverige AB

Upplysningar om delårsrapporten
Anders Eriksson, Verkställande direktör

E-post: anders.eriksson@softronic.se
Telefon: 08-51 90 90 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 08.00 (CET). Denna rapport liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar