Softronic levererar till Finansinspektionen

Finansinspektionen (FI) har valt Softronic för leverans av ett nytt institutregister. Softronic har lång erfarenhet av att bygga lösningar baserat på Microsoft Dynamics CRM till både offentlig sektor och till företag. Lösningar som kombinerar standardsystemets fördelar med nödvändig anpassning till unika verksamhets- och affärskrav.

FI har genomfört ett avrop på Statens Inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014 – Kontorsstöd”. FI behöver ersätta sitt institutregister med en modernare lösning. FI har identifierat och verifierat att produkten Microsoft Dynamics CRM kan utgöra en plattform för att i första hand konfigureras och i andra hand anpassas till att uppfylla de krav som ställs på ett nytt institutsregister. Softronic har efter genomförd utvärdering utvalts att leverera den nya lösningen baserad på Microsoft Dynamics CRM.

Om Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning för finansiella marknader och finansiella företag. FI ansvarar också för att samordna tillsyn av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI ska bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till ett gott konsumentskydd i finanssektorn.FI ska vidare bidra till en effektiv reglering av den finansiella tillsynen inom EU, genom arbetet i de europeiska myndigheter för finansmarknaden som bildades i januari 2011. FI ska också stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell utbildning. www.fi.se 

Om Softronic AB
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund, Arjeplog och Överkalix. Hemsida: www.softronic.se  

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

     
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 09.15 (CET). Detta meddelande liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar