Softronic säkerhetscertifierade enligt ISO 27001

Softronics säkerhetscertifiering är direkt avgörande då affärsidén är att ta fullt ansvar för helhetsleveranser inom IT. Kraven ökar ständigt på våra kunders hantering av informationssäkerhet t ex i och med den nya Dataskyddsförordningen som, tillsammans med alla redan befintliga och skärpta regelverk, kommer att ställa ständigt ökande krav på kundernas verksamhet. Softronic levererar bl a:

  •  Säker, garanterad och tillgänglig utveckling, drift, och förvaltning av verksamhetskritiska tillämpningar. Gärna i form av totalåtaganden i modern outsourcingform.
  •  Kvalificerad rådgivning och stöd till våra kunder att få kontroll och styrning på sin informations- och IT-säkerhet.
  •  Implementation av ledningssystem enligt ISO27001 åt våra kunder.

Certifikatet är ett kvitto på att Softronic bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete samt att ledningssystem för informationssäkerhet uppfyller kraven i standarden ISO 27001:2013. Vårt ledningssystem innefattar även att vi ställer krav på våra leverantörer och deras tjänster/produkter.

”Certifieringen har möjliggjorts av medarbetarnas stora engagemang och har mottagits mycket positivt av våra kunder”, säger Johan Malmborg, ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen.

”Certifieringen enligt ISO27001 är nödvändig för alla leverantörer med kunskap att hantera kundernas system i en komplex och krävande omvärld” säger Anders Eriksson, VD Softronic AB.

För mer information kontakta:
Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)
anders.eriksson@softronic.se
tel: +46 8 5190 9000

Johan Malmborg, ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen
johan.malmborg@softronic.se
Tel: +46 8 5190 9000

Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 460 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund, Arjeplog och Överkalix. Hemsida: www.softronic.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 10.00 (CET). Detta meddelande liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar:

Om oss

Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har cirka 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se

Prenumerera

Dokument & länkar