Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2018

Report this content

Softronics årsredovisning, årsberättelse samt hållbarhetsrapport för 2018 finns nu tillgänglig att läsa och ladda ned som PDF-dokument från bolagets hemsida, http://www.softronic.se/ under menyn Investor relations.
    
   
För mer information kontakta:

Anders Bergman, CFO, Softronic AB (Publ.), telefon 08-51 90 90 00
    
   
Om Softronic
Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 450 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. Hemsida: www.softronic.se 

       
   
Informationen i årsredovisningen är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom Softronic ABs försorg för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.00 (CET). Denna årsredovisning liksom ytterligare information om Softronic AB finns tillgänglig på www.softronic.se.

Taggar: