Affärsvärlden publicerar analys av SolidX med köprekommendation

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Affärsvärlden genomfört en aktieanalys inför Bolagets notering på Spotlight Stock Market. Affärsvärlden ser stor potential i Bolaget och sätter därför en köprekommendation.

Affärsvärldens slutsats beror inte enbart på huruvida SolidX och dess affärsmodell är hållbart uppbyggd. Köprekommendationen grundar sig även i Bolagets beslut att vinster inte kommer att delas ut, utan istället återinvesteras i nya tillväxtsatsningar. Därtill menar Affärsvärlden att en investering i SolidX till stor del är en satsning på Bolagets VD, Filip Alexanderson. Affärsvärlden skriver vidare att den som inte drar sig för småbolag kan överväga att teckna en post i Bolaget. Affärsvärlden påminner dock om den väsentliga nedsidan vid det fall tillväxten kommer av sig. Analysen i sin helhet kan läsas på Affärsvärldens hemsida via följande länk: https://www.affarsvarlden.se/analys/solidx-it-konsult-mot-ipo-med-tillvaxtvind-i-ryggen

 

SolidX genomför för närvarande en försäljning av aktier inför notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden löper till och med den 25 oktober 2021. Erbjudandet motsvarar totalt 25 MSEK. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare, Bolagets VD Filip Alexanderson, varmed SolidX inte tillförs något kapital. Memorandum och teaser finns tillgängligt på Bolagets (www.solidx.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckning av aktier sker digitalt med BankID på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se) fram till och med den 25 oktober 2021.

 

Erbjudandet i sammandrag:

 

Anmälningsperiod:

11 oktober – 25 oktober 2021.

Pris per aktie i erbjudandet:

5,00 SEK.

Erbjudandet:

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i memorandumet, att förvärva befintliga aktier från en säljande aktieägare. Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17 MSEK. Emissionskostnaderna i erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).

Totalt antal aktier i Bolaget:

31 000 000 aktier.

Värdering i erbjudandet:

Cirka 155 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten.

Planerad notering på Spotlight Stock Market:

Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.

Aktiens ISIN-kod:

SE0016797971

Kortnamn

SOLIDX

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD

Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27

E-post: filip.a@solidx.se   

 

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

 

Prenumerera