• news.cision.com/
  • SolidX/
  • Idag inleds anmälningsperioden i SolidX AB inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Idag inleds anmälningsperioden i SolidX AB inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Idag, den 11 oktober 2021, inleds anmälningsperioden för förvärv av aktier i SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) inför notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden löper till och med den 25 oktober 2021. Erbjudandet motsvarar totalt 25 MSEK. Samtliga aktier förvärvas från en säljande aktieägare varmed SolidX inte tillförs något kapital. Memorandum och teaser finns tillgängligt på Bolagets (www.solidx.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teckning av aktier sker från och med idag, den 11 oktober 2021, digitalt med BankID på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se).

 

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos Bolagets kunder. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än konkurrerande konsultbolag har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX har ambitionen att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Bolagets vision och konkurrensfördel innefattar att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

SolidX har initierat en expansiv tillväxtplan som syftar till att skala upp verksamheten under de närmaste åren. Uppskalningen innebär att Bolaget kommer anställa fler konsulter samt etablera sig på nya marknader och affärsområden genom att bl.a. upprätta ett nytt dotterbolag med samma affärsmodell som SolidX. Härutöver har Bolaget som målsättning att under 2022 starta en Venture Studio (innovationsstudio). Som ett steg i Bolagets verksamhetsplan har styrelsen i SolidX beslutat att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Beslutet att noteras motiveras av de positiva uppsidor som finns genom att verka i en noterad miljö, vilka bedöms stärka verksamheten ytterligare. Dessa uppsidor innefattar exempelvis ökad varumärkeskännedom och en starkare varumärkesprofilering, ökade möjligheter att genomföra företagsförvärv samt en ytterligare kvalitetsstämpel som bedöms som positivt för framtida affärsrelationer hänförliga SolidX.

Anmälningsperiod:

11 oktober – 25 oktober 2021.

Pris per aktie i erbjudandet:

5,00 SEK.

Erbjudandet:

Investerare erbjuds, i enlighet med villkoren i memorandumet, att förvärva befintliga aktier från en säljande aktieägare. Erbjudandet är riktat till allmänheten och omfattar högst 5 000 000 aktier, motsvarande 25 MSEK. Notera att SolidX inte kommer att tillföras något kapital i samband med erbjudandet. Lägsta gräns för att genomföra erbjudandet uppgår till 68 procent av den totala försäljningsvolymen, motsvarande cirka 17 MSEK. Emissionskostnaderna i erbjudandet uppgår till cirka 1,5 MSEK.

Teckningspost:

Minsta teckningspost är 1 000 aktier (motsvarande 5 000 SEK).

Totalt antal aktier i Bolaget:

31 000 000 aktier.

Värdering i erbjudandet:

Cirka 155 MSEK.

Teckningsförbindelser:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 1,95 MSEK, motsvarande cirka 7,8 procent av den totala försäljningsvolymen. Cirka 23 procent, motsvarande 450 000 SEK, av dessa teckningsförbindelser har ingåtts av personer i styrelse och ledande personer i verksamheten.

Planerad notering på Spotlight Stock Market:

Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är beräknad att bli den 3 november 2021.

Aktiens ISIN-kod:

SE0016797971

Kortnamn

SOLIDX

 

Rådgivare och emissionsinstitut

Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut till SolidX i samband med erbjudandet inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Shark Communication AB har bistått bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

 

För ytterligare information om erbjudandet och den förestående noteringen, vänligen kontakta:

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
www.nordic-issuing.se

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Prenumerera