SolidX AB fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 90 anställda

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har 90 anställda. Bolaget har som målsättning att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022, och befinner sig således väl positionerat i förhållande till Bolagets kommunicerade målsättning. Per den 3 januari 2022 uppgår antalet anställda hos SolidX till 90.

SolidX bibehåller en hög tillväxttakt genom att rekrytera fler konsulter. Majoriteten av bolagets konsulter har främst kompetens inom områden som Business Intelligence, gränssnittsdesign och hård- samt mjukvaruutveckling. Intresset på marknaden inom dessa segment återspeglas i den takt som SolidX rekryterar fler konsulter. Det främsta redskapet för ytterligare tillväxt är en fortsatt hög organisk rekrytering. SolidX kommunicerar om antal medarbetare först då konsulterna är anställda vilket betyder att fler konsulter redan är kontrakterade framöver.

Ett av Bolagets tillväxtmål är att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022, vilket SolidX är på god väg att uppnå. Konsulterna är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och ökade omsättning eftersom dessa genererar lönsamhet direkt från start. Arbetsmarknaden inom IT fortsätter att vara eftertraktad och det pågår löpande signering av fler konsulter.

Vi fortsätter att accelerera vår tillväxttakt som visar på att det finns ett stort intresse och att vi är en attraktiv arbetsgivare inom konsultverksamheten. Vi är nu 90 konsulter och därmed på god väg att återigen nå våra målsättningar flera månader i förväg, vilket är kvitto på att vi har en framgångsrik affärsmodell.” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:

Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Prenumerera