• news.cision.com/
  • SolidX/
  • SolidX AB passerar 100 anställda och når därmed sitt mål 8 månader tidigare än väntat

SolidX AB passerar 100 anställda och når därmed sitt mål 8 månader tidigare än väntat

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har passerat 100 anställda. Enligt tidigare kommunicerade målsättningar har Bolaget haft som mål att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022. De nyanställda medarbetarna avser både nya konsulter samt interna medarbetare.

Under 2022 har SolidX fortsatt fokusera på tillväxt och utveckling av affärsverksamheten. De nyanställda avser både nya konsulter och interna medarbetare med ambitionen att fortsätta skala upp verksamheten. Vid årsskiftet passerade SolidX 90 anställda och likt tidigare har rekryteringen sedan dess genererats organiskt.

Idag kan SolidX meddela att Bolaget har passerat 100 anställda. Ett av Bolagets målsättningar var att passera 100 anställda under andra halvåret av 2022 vilket härmed är uppnått. Konsulterna som har rekryterats är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt och bidrar till att SolidX kan fortsätta utvecklas framåt.

Vi fortsätter att växa i en hög takt och det är ett kvitto på att vi har en fungerade och attraktiv affärsmodell. Med 100 anställda är vi väl positionerade i förhållande till våra målsättningar och vi avser att fortsätta bibehålla samma tillväxttakt,” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.