• news.cision.com/
  • SolidX/
  • SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under april samt estimerad vinst för samtliga konsulter kommande tolv månaderna

SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under april samt estimerad vinst för samtliga konsulter kommande tolv månaderna

Report this content

SolidX AB (”SolidX” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har rekryterat sju nya konsulter och förlängt sex konsultuppdrag under april 2022 och redogör den estimerade intäkts- och vinstnivån de kommande tolv månaderna. Samtliga 13 konsulter bedöms generera intäkter om cirka 17,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 4 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga nuvarande konsulter estimeras generera en årlig intäkt om cirka 96,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 30,6 miljoner kronor. 

Rekryteringstakten av nya konsulter har fortskridit i liknande takt för SolidX. Under april 2022 har SolidX rekryterat sju nya konsulter och förlängt uppdragen för sex konsulter. Vidare har SolidX ingått avtal med fyra nya kunder under april.

 

Förutsatt att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under 2022, beräknas de 13 konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 17,9 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området.

 

I takt med att antalet nyrekryterade konsulter ökar kommer även de årliga intäkterna att ökas. I dagsläget förväntas samtliga konsulter generera en årlig intäkt om cirka 96,8 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 30,6 miljoner kronor.

 

De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar ca 10,5 månader om året.

 

Det är med stor glädje jag sammanfattar april och kan konstatera att vi fortsätter på samma spår som tidigare. Under senaste månaden har vi signerat 13 nya uppdrag som inkluderar både nya konsulter samt tidigare konsulter vars uppdrag vi har förlängt. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas och det känns kul att vi fortsätter att leverera månad efter månad,” kommenterar Filip Alexanderson, VD, SolidX.

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Prenumerera

Dokument & länkar